Vilkår for påmelding og betaling

Påmelding til et StoryMakerTriangle skrivekurs er bindende, men kan overleveres til en annen person.

Skrivekurs i Oslo

Frem til fem uker før kurset starter kan du skriftlig avbestille din deltakerplass og få deltakeravgiften tilbakebetalt (minus en administrativ avgift på kr. 500.-). Etter dette tidspunktet refunderes ingen deltakeravgift.

Skrivekurs i Europa

Du betaler hele beløpet (eller minimum kr. 2 000.- depositum) 8 uker før kursstart. Frem til seks uker før oppstart kan du skriftlig avbestille din deltakerplass og få deltakeravgiften tilbakebetalt (minus en administrativ avgift på kr 1500.-). Etter dette tidspunktet refunderes ingen deltakeravgift.

Sjekk med ditt FORSIKRINGSSELSKAP eller din organisasjon, mange dekker kursutgifter, reise og opphold i tilfelle sykdom, jobb eller andre grunner du kan dokumentere.

Vi tar forbehold om nok påmeldte til enhver tid. I tilfelle StoryMakerTriangle må avlyse et kurs, refunderer vi hver krone du har innbetalt.

For ytterlig informasjon kontakt oss.


Copyright © Nina Zoë Jørstad 2002-2019. Med enerett.
StoryMaker Triangle® eies av N. Z. Jørstad