Vilkår for påmelding og betaling

Påmelding er bindende og skjer til StoryMakerTriangle® for alle kurs.

  • Faktura blir sendt fra oss via ContaFaktura til den e-postadressen du indikerer.

  • For å garantere din plass, må depositum betales innen forfallsdato på faktura, normalt 14 dager etter påmelding. Restbeløpet har en annen forfallsdato indikert på faktura.

  • Prisen på kurs i Norge må betales i sin helhet innen forfallsdato på faktura eller 4 uker før oppstart.

  • Prisen på kurs i Europa må betales i sin helhet innen forfallsdato på faktura eller 8 uker før oppstart.

  • AVBESTILLING KURS I NORGE: Ved avbestilling før forfallsdato fakturerer vi et administrasjonsgebyr på kr. 500.-. Etter forfallsdato er det igen refusjon.

  • AVBESTILLING KURS I EUROPA: Ved avbestilling før forfallsdato fakturerer vi et administrasjonsgebyr på kr.1 000.-.

  • Ved avbestillinger etter forfall er det ingen refusjon.

Du har rett til å gi/selge deltakerplassen din til en annen før og etter forfallsdato. Gi oss skriftlig beskjed om hvem som overtar din plass.

Sjekk med ditt FORSIKRINGSSELSKAP, de fleste dekker dine kursutgifter i tilfelle sykdom, jobb eller andre grunner du kan dokumentere.

Vi tar forbehold om nok påmeldte til enhver tid.

Når StoryMakerTriangle må avlyse et kurs, refunderer vi hver krone du har innbetalt.

For ytterlig informasjon kontakt oss.


Copyright © Nina Zoë Jørstad 2002-2018. Med enerett.
StoryMaker Triangle® eies av N. Z. Jørstad