Vilkår for påmelding og betaling

Påmelding er bindende og skjer til MetaMusing Productions Ltd. for alle StoryMakerTriangle®-kurs.

  • Faktura blir sendt fra ContaFaktura til den e-postadressen du indikerer, med mindre du betaler med kredittkort via PayPal.

  • Kursavgiften på kurs i Norge må betales innen forfallsdato på faktura eller 8 uker før oppstart for å garantere din plass.

  • Kursavgiften på kurs i Europa må betales innen forfallsdato på faktura eller 9 uker før oppstart for å garantere din plass.

  • Kursavgiften på kurs i USA må betales innen forfallsdato på faktura eller 10 uker før oppstart for å garantere din plass.

  • Du har rett til å gi/selge deltakerplassen din til en annen før og etter forfallsdato.

  • AVBESTILLING KURS I NORGE: Ved avbestilling før forfallsdato fakturerer vi kun et administrasjonsgebyr på kr.600.-.

  • AVBESTILLING KURS I EUROPA: Ved avbestilling før forfallsdato fakturerer vi et administrasjonsgebyr på kr. 1 500.-.

AVBESTILLING KURS I USA: Ved avbestilling før forfallsdato fakturerer vi et administrasjonsgebyr på kr. 2 000.-.

  • Ved avbestillinger etter forfallsdato er det ingen refusjon.

Sjekk med ditt forsikringselskap, noen av dem dekker kursutgifter i tilfelle sykdom, jobb eller annet.

Avbestillinger må skje skriftlig via e-post eller vanlig post, og være oss ihende før forfallsdato.

Vi tar forbehold om nok påmeldte til enhver tid. Uansett når vi, StoryMakerTriangle, måtte avlyse et kurs, refunderer vi kursavgiften i sin helhet.

For ytterlig informasjon kontakt oss.


Copyright © Nina Zoë Jørstad 2002-2017. Med enerett.
StoryMaker Triangle® eies av N. Z. Jørstad