Ord er midlertidige budbærere. De må oversettes til bilder, lyd og følelser for å bli en indre opplevelse av en litterær virkelighet.
Nina Zoë Jørstad

Vilkår for påmelding og betaling

Påmelding til et StoryMakerTriangle skrivekurs er bindende, men kan overleveres til en annen person.

Skrivekurs i Oslo

Frem til fem uker før kurset starter kan du skriftlig avbestille din deltakerplass og få deltakeravgiften tilbakebetalt (minus en administrativ avgift på kr. 500.-). Etter dette tidspunktet refunderes ingen deltakeravgift.

Skrivekurs i Europa

Du betaler hele beløpet (eller minimum kr. 2 000.- depositum) 8 uker før kursstart. Frem til seks uker før oppstart kan du skriftlig avbestille din deltakerplass og få deltakeravgiften tilbakebetalt (minus en administrativ avgift på kr 1500.-). Etter dette tidspunktet refunderes ingen deltakeravgift.

Sjekk med ditt FORSIKRINGSSELSKAP eller din organisasjon, mange dekker kursutgifter, reise og opphold i tilfelle sykdom, jobb eller andre grunner du kan dokumentere.

Vi tar forbehold om nok påmeldte til enhver tid. I tilfelle StoryMakerTriangle må avlyse et kurs, refunderer vi hver krone du har innbetalt.

For ytterlig informasjon kontakt oss.


Copyright © Nina Zoë Jørstad 2002-2019. Med enerett.
StoryMaker Triangle® eies av N. Z. Jørstad