Jeg skriver for hånd, delvis fordi jeg innbiller meg at ordene dermed kommer lettere og mer flytende. Og det finnes overveldende bevis for at jeg har rett. Brukte Shakespeare, Dante eller Mark Twain PC?
John Kenneth Galbraith

TOR ÅGE BRINGSVÆRD

Ninja Benneche intervjuer Bringsværd, han er raus, inspirerende og innsiktsfull. Anbefaler deg å se denne!


Copyright © Nina Zoë Jørstad 2002-2018. Med enerett.
StoryMaker Triangle® eies av N. Z. Jørstad