Skriveverksted på Frogner, Oslo

Er du på jakt etter kreativ forløsning?

Velkommen til 4 onsdagsmøter med likesinnede. Begynn med blanke ark eller fortsett en historie du har startet.

Ta med deg noe du har skrevet og ønsker tilbakemeldig på, mellom 500 1200. Alle får trening i å heve kvaliteten på sine og andres tekster. Du vil også bli bedre kjent med dine naturlige ferdigheter.

De neste møtene sender du teksten din som vedlegg til gruppemedlemmene. Alle vil lese og notere konstruktive forslag og gi nyttig tilbakemelding i forhold til din bestilling.

Du vil lære mer om:

  • VEIEN MOT MÅL - tredimensjonale karakterer med sterke intensjoner

  • SPRÅK - presist, økonomisk og fengende

  • STRUKTUR - basert på en karakterdreven historie med ytre og indre handling

Møtedager er ONSDAG 27 februar, 06, 13 og 20 mars, 2019.

Møtetider: klokken 17.30 - 20.15

Pris: kr. 1 900.-

Ungdomskurs, februar 2010

En som ikke leser noe særlig med bøker kan nok ha litt problemer, men jeg vil definitivt anbefale kurset til de aller fleste.
Emilie S. E., Hurum

Ungdomskurs, Oktober 2009

Et kurs som gir deg nytt syn på omverdenen. For meg var kurset både givende og noe jeg vil huske lenge.
Felix H.

Familiefortelling

Nøklene i StoryMakerTriangle funker. Nina Zoë som kursholder anbefales!
Stein R. H., Prosjektleder

Copyright © Nina Zoë Jørstad 2002-2019. Med enerett.
StoryMaker Triangle® eies av N. Z. Jørstad