All drama er konflikt. Uten konflikt er det ingen handling. Uten handling er det ingen karakterer. Uten karakterer er det ingen historie. Og uten en historie er det ingen film.
Syd Field

Skriveuke ved Middelhavet, Modul 4

Vi legger ut mer informasjon slutten av februar 2019


Copyright © Nina Zoë Jørstad 2002-2019. Med enerett.
StoryMaker Triangle® eies av N. Z. Jørstad