SKRIVESALONG på Frogner, Oslo

For deg som har skrivekløe og behov for personlige skrivefrister og fremdrift. Ta med deg en tekst på 200 - 1200 ord til første møte.

I skrivesalongen får du anlednig til å bearbeide tekster og møte likesinnede. Du får 2 korte skriveoppgaver du kan justere til dit eget formål. Tilbakemeldigen består av konkrete tips og nyttig veiledning for å kvalitetssikre fremdrift.

Torsdager fra 17:30 - 20:00, FEBRUAR 6, 13, 20 & 27, 2020

Pris kr. 1 500.- for 4 møter med enkel servering.

Maksimum 7 deltakere.

Påmeldingsfrist er fredag kl. 23:00, 29 november, 2019

Skriveverksted, Oslo

Fordelen med skriveverkstedet var å komme i gang og være i prosess, og utviklingen man går gjennom for å skjønne hvorledes en fortelling er satt sammen, opplevelsen av hva man kan få til (få bevisstgjort ubevisst kunnskap) og få tilbakemeldinger på hva som fungerer/ikke fungerer. Kursleder er svært dyktig, oppriktig og flink til å motivere.
A. B., jurist

Ungdomskurs, Asker

Supert kurs! Man lærer veldig mye og kurset er nyttig for skriveglade mennesker. Man lærer fort og det er ikke kjedelig i det hele tatt!
Nora Brendbakken

Skriveverksted

En utmerket måte å sikre framdrift i et skriveprosjekt, også lærerikt å måtte gi tilbakemelding på andres tekster.
Siri Bløtekjær , økonomiansvarlig Studieforbundet Folkeuniversitetet ,

Copyright © Nina Zoë Jørstad 2002-2019. Med enerett.
StoryMaker Triangle® eies av N. Z. Jørstad