SKRIVESALONG 1 på Frogner, Oslo

For deg som har skrivekløe og behov for fremdrift. Ta med deg en tekst på 200 - 1200 ord til første møte. Sett dine personlige skrivefrister.

I skrivesalongen får du anledning til å bearbeide tekster og møte likesinnede. Du får 2 korte skriveoppgaver du kan justere til ditt eget formål. Tilbakemeldingen består av konkrete tips og nyttig veiledning for å kvalitetssikre fremdrift.

Torsdager fra 17:30 - 20:00, FEBRUAR 6, 13, 20 & 27, 2020

Pris kr. 1 500.- for 4 møter med enkel servering.

Maksimum 7 deltakere.

Påmeldingsfrist er fredag kl. 23:00, 29 november, 2019

Ungdomskurs, februar 2010

Kurset var veldig interessant og nyttig, jeg lærte mye nytt som kan hjelpe meg å skrive tekster fremover.
Vilde W. L., Asker

Skriveverksted, Oslo

Fordelen med skriveverkstedet var å komme i gang og være i prosess, og utviklingen man går gjennom for å skjønne hvorledes en fortelling er satt sammen, opplevelsen av hva man kan få til (få bevisstgjort ubevisst kunnskap) og få tilbakemeldinger på hva som fungerer/ikke fungerer. Kursleder er svært dyktig, oppriktig og flink til å motivere.
A. B., jurist

Familiefortelling

Nøklene i StoryMakerTriangle funker. Nina Zoë som kursholder anbefales!
Stein R. H., Prosjektleder

Copyright © Nina Zoë Jørstad 2002-2019. Med enerett.
StoryMaker Triangle® eies av N. Z. Jørstad