Skrivehelg #1 for menn og kvinner, 27 & 28 august, 2016

Skrivekurset starter kl.10.30 og slutter kl.17.30 begge dager.

Du starter med blanke ark eller fortsetter med et aktuelt skriveprosjekt. Vi sender deg gratis oppvarmingsoppgaver en uke i forkant av kurset, i tilfelle pennen kaller deg.

Du vil lære om:

  • Hovedkarakterens Ufravikelige Vei Mot Mål

  • Indre og Ytre konflikter

  • Verdier og Konsekvenser av Valg

Kurset passer for deg som vil vite:

  • Mer om karakterenes bevisste og ubevisste overlevelsesstrategier

  • Hvordan sanseoppfatning påvirker språk

  • Hvordan VISE i handling og unngå kjedelige forklaringer (Show, don't tell!)

Vi holder til sentralt på Frogner, innen 4 minutters gange fra buss 20, 30, 31 og trikk nr. 12.

Kurspris er kr. 2 000.-

Påmeldingsfrist er 1. august, 2016.

Bestill kurs og faktura her:

Jeg ønsker deg vel møtt!

Ta gjerne kontakt med Nina Zoë hvis du har spørsmål.


Copyright © Nina Zoë Jørstad 2002-2021. Med enerett.
StoryMaker Triangle® eies av N. Z. Jørstad