Skrivecoach: Personlig Jordmor for menn og kvinner

Går du med en forfatter i magen?

Her er din beste investering for en vellykket fødsel! Din personlige jordmor antar at du har unnfanget en idé og har som intensjon å fullføre svangerskapet og frembringe en levedyktig historie.

Svangerskapskontroll - en skriftlig vurdering av språk og struktur i historien med en avsluttende telefonsamtale. Prisen er avhengig av antall ord du sender inn.

Personlig Jordmor - en grundigere vurdering av språk, verdier, karakterutvikling, struktur og fremdrift. Skriftlig kommentarer om det som er bra og forslag til forbedring. Når du har bearbeidet første versjon, gjentar vi prosessen for å sikre god levetid. Prisen er avhengig av antall ord du sender inn.

Du beholder opphavsrett til alle ideer og historier som kommer frem i dette samarbeidet. Din konfidensialitet er beskyttet.

Ord er midlertidige budbærere. De må formidle bilder, lyd og følelser for å fenge leseren.

Sats på deg selv. Bestill en halv time gratis telefonmøte og finn ut om dette er midt i blinken for deg. Prisen kan avklares så snart du oppgir antall ord i historien. Landegrenser ingen hindring.

Nina Zoë +47 911 77 683 Skypenavn: zoenina


Copyright © Nina Zoë Jørstad 2002-2018. Med enerett.
StoryMaker Triangle® eies av N. Z. Jørstad