SKRIVECOACH

Går du med en forfatter i magen? Her er din beste investering for en vellykket fødsel.

Svangerskapskontroll

En skriftlig vurdering av struktur og språk i historien med en avsluttende telefonsamtale. Prisen er avhengig av lengden (antall ord) i historien.

Personlig Jordmor

En grundigere vurdering av struktur og fremdrift, språk, verdier og karakterutvikling. Skriftlig kommentarer om alt som er bra, så vel som forslag til forbedring der det er nødvendig. Når du har bearbeidet første versjon, gjentar vi prosessen for kvalitetssikring. Prisen er avhengig av antall ord i historien.

Skriv og bestill gratis telefonmøte for å finne ut om hvilket alternativ er midt i blinken for deg. Vi avklarer prisen når du oppgir hvor lang historien er.

Du beholder opphavsrett til alle ideer og historier som kommer frem i dette samarbeidet. Din konfidensialitet er beskyttet.

Landegrenser ingen hindring.

Vi antar at du har unnfanget en idé og har som intensjon å fullføre en levedyktig historie med spenst og fremdrift.

Nina Zoë +47 911 77 683


Copyright © Nina Zoë Jørstad 2002-2021. Med enerett.
StoryMaker Triangle® eies av N. Z. Jørstad