SKRIVECOACH - JORDMORAVTALER MED SVANGERSKAPSKONTROLL

Går du med en forfatter i magen? Her er din beste investering for en vellykket fødsel!

Svangerskapskontroll

En skriftlig vurdering av språk og struktur i historien med en avsluttende telefonsamtale. Prisen er avhengig av antall ord i historien.

Personlig Jordmor

En grundigere vurdering av språk, verdier, karakterutvikling, struktur og fremdrift. Skriftlig kommentarer om alt som er bra, så vel som forslag til forbedring. Når du har bearbeidet første versjon, gjentar vi prosessen for kvalitetssikring. Prisen er avhengig av antall ord i historien.

Sats på deg selv. Skriv og bestill gratis telefonmøte for å finne ut om dette er midt i blinken for deg. Prisen blir avklart så snart du oppgir antall ord i historien. Landegrenser ingen hindring.

Du beholder opphavsrett til alle ideer og historier som kommer frem i dette samarbeidet. Din konfidensialitet er beskyttet.

Nina Zoë +47 911 77 683 Skypenavn: zoenina

Din personlige jordmor antar at du har unnfanget en idé og har som intensjon å fullføre svangerskapet og frembringe en levedyktig historie.


Copyright © Nina Zoë Jørstad 2002-2018. Med enerett.
StoryMaker Triangle® eies av N. Z. Jørstad