Jeg skriver for hånd, delvis fordi jeg innbiller meg at ordene dermed kommer lettere og mer flytende. Og det finnes overveldende bevis for at jeg har rett. Brukte Shakespeare, Dante eller Mark Twain PC?
John Kenneth Galbraith

SCREENWRITING - The Foundations of Screenwriting av Syd Field


Copyright © Nina Zoë Jørstad 2002-2021. Med enerett.
StoryMaker Triangle® eies av N. Z. Jørstad