Om SMT

Om StoryMaker Triangle®

En historie verd å fortelle er en historie om forandring - i livet og litteraturen!

StoryMaker Triangle® er basert på et trekantformat. Kort fortalt: En av tre karakterer er hovedpersonen i historien. De to andre hindrer hovedpersonen i å nå målet sitt på enkleste måte, fordi de har sine egne intensjoner og mål. Disse tre karakterene danner strukturen for handlingsforløpet, og du må kjenne dem bedre enn de kjenner seg selv.

Hva er plot? "

Nøklene i undervisningsmaterialet gir deg anledning til å skape en dynamisk utvikling som har spenst til å føre historien din i mål.

Inspirasjonen til StoryMakerTriangle®-konseptet kommer fra mange ulike kilder, en spesiell takk til min "guru" Mr. McKee. Jeg tok mitt første kurs med Robert McKee i New York City i 1993.

Om Nina Zoë Jørstad

Nina er sertifisert Kommunikolog og har hatt egen praksis i 14 år. Kommunikologi er studiet av struktur og dynamikk i alle former for kommunikasjon.

Hun er utdannet og var utøvende skuespiller i New York i flere tiår. I tillegg har hun yrkeserfaring som regissør, manusforfatter og journalist.

Nina er en erfaren kurs- og foredragsholder med jobberfaring fra Paris, Brussel, Oslo og New York.

Etter drøye 30 år i utlandet, flyttet hun tilbake til Norge der hun har utviklet flere produkter innen kommunikasjon. Et hefte på 60 skriveoppgaver og et praktisk verktøy for det skrivende mennesket i form av veiledningskort og bilder.

Nina Zoë underviser også på Forfatterskolen til Campus NooA

Du kan ta kontakt med Nina Zoë her eller på mobil: +47 911 77 683


Copyright © Nina Zoë Jørstad 2002-2021. Med enerett.
StoryMaker Triangle® eies av N. Z. Jørstad