MODULER 1 - 6

Modul 1 startkabler - ingen forkunnskap nødvendig

Modul 2 startkabler - ingen forkunnskap nødvendig

Modul 3 fordypning - krever at du har fullført modul 1 eller 2

Modul 4 fordypning - krever at du har fullført 2 moduler

Modul 5 fordypning - krever at du har fullført 4 moduler

Modul 6 fordypning - krever at du har fullført 5 moduler. Sertifikat


Copyright © Nina Zoë Jørstad 2002-2021. Med enerett.
StoryMaker Triangle® eies av N. Z. Jørstad