Ord er midlertidige budbærere. De må oversettes til bilder, lyd og følelser for å bli en indre opplevelse av en litterær virkelighet.
Nina Zoë Jørstad

Kjell Askildsen i sjeldent intervju - med Ninja Benneche

Kjell Askildsen – Regi, intervju og klipp av Ninja Benneche, april 2012..


Copyright © Nina Zoë Jørstad 2002-2019. Med enerett.
StoryMaker Triangle® eies av N. Z. Jørstad