All drama er konflikt. Uten konflikt er det ingen handling. Uten handling er det ingen karakterer. Uten karakterer er det ingen historie. Og uten en historie er det ingen film.
Syd Field

KERSTIN EKMAN

Forfatteren snakker om en av sine bøker "Dødsklockan"


Copyright © Nina Zoë Jørstad 2002-2020. Med enerett.
StoryMaker Triangle® eies av N. Z. Jørstad