Ord er midlertidige budbærere. De må oversettes til bilder, lyd og følelser for å bli en indre opplevelse av en litterær virkelighet.
Nina Zoë Jørstad

BOKPROGRAMMET - hvordan lykkes som forfatter idag?

Hvordan lykkes som forfatter i dag????


Copyright © Nina Zoë Jørstad 2002-2019. Med enerett.
StoryMaker Triangle® eies av N. Z. Jørstad