CHRISTIAN JUNGERSEN

Christian Jungersen utforsker hjernens kapasitet og når har vi fri vilje? i sin bok Før du Forsvinner.


Copyright © Nina Zoë Jørstad 2002-2021. Med enerett.
StoryMaker Triangle® eies av N. Z. Jørstad