All drama er konflikt. Uten konflikt er det ingen handling. Uten handling er det ingen karakterer. Uten karakterer er det ingen historie. Og uten en historie er det ingen film.
Syd Field

FILMMANUS

Skriver du filmmanus? Her er et stort utvalg av manus (englesk) du kan fordype deg i og lære av.

Filmmanus på norsk finner du her.


Copyright © Nina Zoë Jørstad 2002-2019. Med enerett.
StoryMaker Triangle® eies av N. Z. Jørstad