A fine work of art – music, dance, painting, story – has the power to silence the chatter in the mind and lift us to another place.
Robert McKee

En stor dansk forfatter

Martin Andersen Nexø står som en av Danmarks store forfattere. Han skrev bl.a. Pelle Eroberen.


Copyright © Nina Zoë Jørstad 2002-2019. Med enerett.
StoryMaker Triangle® eies av N. Z. Jørstad