Jeg skriver for hånd, delvis fordi jeg innbiller meg at ordene dermed kommer lettere og mer flytende. Og det finnes overveldende bevis for at jeg har rett. Brukte Shakespeare, Dante eller Mark Twain PC?
John Kenneth Galbraith

Skriv mens andre fortsetter å snakke! Lær konkrete prinsipper som driver historien videre. Slipp tvilen og skriv deg løs.

Trykk her og velg det kurset som passer deg.

Nina Zoë underviser også på FORFATTERSKOLEN.

What happens is fact, not truth. Truth is what we think about what happens. - Robert McKee, Story

Think of conflict as a triangle - goal, obstacle, and unwillingness to compromise. -Karl Iglesias

FaceBook


Copyright © Nina Zoë Jørstad 2002-2021. Med enerett.
StoryMaker Triangle® eies av N. Z. Jørstad