Jeg skriver for hånd, delvis fordi jeg innbiller meg at ordene dermed kommer lettere og mer flytende. Og det finnes overveldende bevis for at jeg har rett. Brukte Shakespeare, Dante eller Mark Twain PC?
John Kenneth Galbraith

7 Things I Learned in 7 Years of Reading, Writing, and Living

Brain Pickings


Copyright © Nina Zoë Jørstad 2002-2020. Med enerett.
StoryMaker Triangle® eies av N. Z. Jørstad