Jeg skriver for hånd, delvis fordi jeg innbiller meg at ordene dermed kommer lettere og mer flytende. Og det finnes overveldende bevis for at jeg har rett. Brukte Shakespeare, Dante eller Mark Twain PC?
John Kenneth Galbraith

UTGIVELSER av StoryMakerTriangle kunder

Følgende kursdeltakere og skrivecoach kunder har utgitt bøker:

Hege Bjerkelien - Nils og nabokjøterne

Ingeborg Askeland - Margrete mi

Annie Manshaus Lingjerde - Styrke i Livet

Maria Kjos Fonn - Kinderwhore

Tage Guldvog - Noe hendte AdLibris. Du kan også søke etter boken i andre nettbutikker.

Tone Elvebakk og Janne Olsby. ELLE OG ÁNDÁ ERTER NORDLYSET

Woon Long -Stien tilbake til livet Vigmostad & Bjørke, 2017

Bjørn Ivar Lund - Tankene imellom

Myriam H. Bjerkli - Lille linerle 2017

Wenche F. Spjelkavik - Å miste et barn

Janne Olsby og Tone Elvebakk - Elle og Ándá i gammen

Vilde Bratland Hansen 13-21

M. H. Myhre & M. K. Quasny - Regnfrakkenogselbuvotten

Ingeborg Askeland - Spartacus Forlag Nå også som e-bok. Last ned.

Kristin Lien Selvaag - Spartacus Forlag

Kristin Helgeland - Vigmostad & Bjørke

Liselotte Steinwender - Epos Forlag

Dorthe Erichsen - Schibsted Forlag SETERLIV og

Schibsted Forlag LOSBARNA

Grete Belinda Solberg - Bien Forlag

Karoline Taraldsøy - TEKST OG MUSIKK

Maria Kjos Fonn - Dette har jeg aldri fortalt til noen

Tordis Lunde - En krigsseiler forteller - 1938 til 1945 G. Hagen Libris


Copyright © Nina Zoë Jørstad 2002-2020. Med enerett.
StoryMaker Triangle® eies av N. Z. Jørstad