Kom i gang, kjære skribent. Skriv mens andre fortsetter å snakke! Lær konkrete prinsipper som driver historien videre. Slipp tvilen og skriv deg løs.

Trykk her og meld deg på.

Nina Zoë underviser også på FORFATTERSKOLEN.

A fine work of art - music, dance, painting, story - has the power to silence the chatter in the mind and lift us to another place. - Robert McKee, Story

Think of conflict as a triangle - goal, obstacle, and unwillingness to compromise. -Karl Iglesias

FaceBook

Skrivehelg #1, Haugesund

Veldig lærerikt, jeg kommer igjen! Her ble alle ivaretatt på der de var i skriveprosessen.
Elin Hestflått, Musikk/dramapedagog

Modul I, Asker

Forventningene til kurset ble innfridd! Kurset ga økt innsikt og styrket motivasjonen.
Turid Braüer

Modul I, Asker

StoryMaker Triangle-kurset var veldig strukturert, noe som letter læreprosessen. Forenklet, noe som også letter læreprosessen. Det er et praktisk verktøy som jeg kan gå hjem å bruke med en gang.
Anne Karin Nordskag

Copyright © Nina Zoë Jørstad 2002-2018. Med enerett.
StoryMaker Triangle® eies av N. Z. Jørstad